Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 27/06/2016

 Δεσκάτη, 22 -06-2016
Αριθμ. Πρωτ: 5353

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 27 του μήνα Ιούνη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α. έργων.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.
3. Έγκριση πρακτικών της ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού Δήμητρας».
4. Καθορισμός των όρων παραχώρησης για εκμετάλλευση του δημοτικού δάσους Καρπερού της Τοπικής Κοινότητας Καρπερού στο Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Χασίων.
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.783,95€, για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο Κατζέλη Ηλία, για την πληρωμή τελών χρήσης, για οχήματα έργου του Δήμου Δεσκάτης, για το έτος 2016.
6. Μερική ανατροπή της υπ΄ αριθ. 78/2016 απόφασης της Ο.Ε ως προς το ποσό 2.606,66€ του Κ.Α. 10-6041.003 με τίτλο « Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για την πρακτική τους άσκηση»
7. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 και αφορά επαγγελματική δαπάνη.
8. Έγκριση πρακτικών του ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή τεχνικών έργων στο Δήμο Δεσκάτης»
9. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος