Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 22/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 17-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10.120

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 22 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου του έτους 2017, του Δήμου Δεσκάτης
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού
3. Αποκατάσταση Πάγιας Προκαταβολής
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.062,35€ για την πληρωμή του 4ο λογαριασμού του έργου «Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων (2016)»

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος