Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 22/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 16-10-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 7.012

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 22 του μήνα Οκτώβρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση 1ο πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ύδρευση Καρπερού (Κατασκευή αγωγού ύδρευσης)» Εκτιμώμενης αξίας 371.774,19€(χωρίς Φ.Π.Α. ).
2. Έγκριση 1ο πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ύδρευση Παλιουριάς-Παναγιάς» Εκτιμώμενης αξίας 411.290,32 € χωρίς Φ.Π.Α.
3. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή στέγης βοηθητικών χώρων παλαιών σφαγείων».
4. Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης Δήμου Δεσκάτης)»
5. Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο « ‘Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών δρόμων»
6. Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο « ‘Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Καραστέργιος Θ. Δημήτριος