Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 21/8/2018

]ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 17-08-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5.509

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 21 του μήνα Αύγουστο του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού
2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στην Τ.Κ. Παρασκευής.
3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στη Δ.Ε Χασίων.
4. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής
5. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής
6. Ορισμός αναπληρωτή υπολόγου πάγιας προκαταβολής
7. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος