Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 20/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 13-04-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.:2.621

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 20 του μήνα Απρίλη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α προϋπολογισμού.
2.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
3.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15-7326.005 με τίτλο «Κατασκευή καλλιτεχνικού έργου που να αναπαριστά το μοναδικό στην Ελλάδα τοπικό δρώμενο ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ».
4.Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00€ για το έργο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος από σπασίματα αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Δεσκάτης»
5.Αποκατάσταση Πάγιας Προκαταβολής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος