Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 20-11-2015

 Δεσκάτη 16-11-2015
Αριθ. Πρωτ. 9115

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 20 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. έργων.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις καθαρίστριες.
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.724,77€ για την προμήθεια υδραυλικών ειδών για Δ.Ε. Δεσκάτης και ποσού 3.499.49€ για Δ.Ε. Χασίων.
5. Τρόπος εκτέλεσης, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 24.030.,42€ για το έργο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του οικισμού Δεσκάτης ».
6. Τρόπος εκτέλεσης, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00€ για το έργο « Κατασκευή φρεατίου ομβρίων στον κ. δρόμο προς Κογιάδικα και ανακατασκευή τσιμεντοστρώσεων».
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 72.571,11€ για την πληρωμή μέρους του 3ου Λογαριασμού του έργου «Βελτίωση- Ανάπλασης Κεντρικών Ιστών του Δήμου Δεσκάτης.
8. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής
9. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο Δημοτικό υπάλληλο Κατζέλη Ηλία.
10. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ποσό 12% από ΣΑΤΑ για λειτουργικές δαπανές.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ