Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 19 Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 19 -12-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 10367
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 19 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω έκτακτα θέματα.
Λόγω του κλεισίματος του οικονομικού έτους και του αιφνίδιου θανάτου του συμπολίτη μας, πρέπει να προβούμε στη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού 2016 για την ενίσχυση Κ.Α..
2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων που αφορούν σε αποδόσεις κρατήσεων.
3. Ψήφιση πίστωσης 500,00€ για την προμήθεια ενός ψηφιακού και ενός αναλογικού λευκώματος φωτογραφιών για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλεξίπτωτων Πλαγιάς του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος