Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 18/08/2015

 Δεσκάτη,14-08-2015
Αριθμ. Πρωτ: 6556

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 18 του μήνα Αύγουστο του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.
2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στην Τ.Κ. Παναγίας.
3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στην Τ.Κ. Δασοχωρίου.
4. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Μουσταφάς» της Τ.Κ. Καρπερού.
5. Ανάκληση της υπ΄αριθ. 40/2015 απόφασης της Ο.Ε. και ψήφιση νέας πίστωσης για τη συνδρομή Δήμος ΝΕΤ
6. Τροποποίηση της απόφασης 103/2015 της Ο.Ε. για την παραχώρηση για εκμετάλλευση του τμήματος 5α και 10β του δημοτικού δάσους Καρπερού.
7. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μηχανήματος έργου.
8. Έγκριση πρακτικών για το έργο «Κατασκευή τεχνικού στο ρέμα Παλιός Καραβίδα Κατάκαλης»
9. Ψήφιση πίστωσης 280,00€ για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων.
10. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου προς Τσιουμέλα Γιάννη και φράγματος Μπάρας» προϋπολογισμού 7.125,69€
11. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή καταστρώματος στον υπερχειλιστή φράγματος Σταυρού και θυρόφραγμα υπερχειλιστή» προϋπολογισμού 10.557,00€
12. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση ηλεκτραντλιών στις δεξαμενές του Δήμου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 6.315,00€
13. Καθορισμός των όρων και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων προϋπολογισμού 700.000,00€

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος