Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 18-05-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 14-05-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.:3.238

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 18 του μήνα Μάη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
2. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας του χώρου εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη.
3. Καθορισμός του δικαιώματος χρήσης των Δημοτικών κτημάτων (χώρος εμποροπανήγυρης) από 13-06-2018 έως 17-06-2018.
5. Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού)»
6. Αντικατάσταση πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου, λόγω θανάτου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος