Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 16 Μαίου 2016

 Δεσκάτη, 12 -05-2016
Αριθμ. Πρωτ: 4095

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 16 του μήνα Μάη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 και αφορά σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
2. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση λειτουργικότητας του οδοστρώματος Αγροτικών Δρόμων Δήμου Δεσκάτης».
3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στη θέση «Μουσταφάς» της Τ.Κ. Καρπερού.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος