Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 16/07/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 12-07-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4.754
ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 16 του μήνα Ιούλη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
2. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στην Τ.Κ. Παρασκευής.
3. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στην Τ.Κ. Καρπερού.
4. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος