Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 16-06-2015

 Δεσκάτη, 12-06-2015

Αριθμ. Πρωτ: 4795

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους –
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 16 του μήνα Ιούνη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.
2. ψήφιση πίστωσης 4.290,55€ για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό υλικό).
3. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας του Δημοτικού ακινήτου στη θέση «Λαϊκή Αγορά» Δεσκάτης.
4. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας του Δημοτικού ακινήτου στη θέση «Μουσταφά» της Τ.Κ. Καρπερού.
5. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού 2015 για την ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος