Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Ο.Ε. στις 29-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 25-06-2015
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 5161
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 29 του μήνα Ιούνη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο Κατζέλη Ηλία για την προπληρωμή των τελών χρήσης οχημάτων του Δήμου.
2. Ψήφιση πίστωσης 6.334,50€ για την πληρωμή των Ορκωτών Λογιστών.
3. Ψήφιση πίστωσης 6.592,65€ για την πληρωμή του 3ου λογαριασμού για το έργο «Ύδρευση Κατάκαλης – Καρπερού».
4. Ψήφιση πίστωσης 39.600,00€ για την πληρωμή του 10ου λογαριασμού για το έργο «Μελέτη έργων περιφερειακών οδών Δήμου Δεσκάτης».
5. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α.
6. Εισήγηση της Ο.Ε. στο Δ.Σ. για τη δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών τρίτων προς το Δήμο μέσω Τράπεζας.
7. Ψήφιση πίστωσης 899,00€ για την προμήθεια υλικών για επισκευή περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Καταστήματος Καρπερού ποσού
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.750,00€ για την προμήθεια υλικών για επισκευή του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Καταστήματος Δεσκάτης και επισκευή βρύσης Παναγιάς.
9. Ψήφιση πίστωσης 2.584,11€ για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των τουαλετών στο χώρο της εμποροπανήγυρης.
10. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 5.000,00τ.μ. στη θέση «Λύκος» της Τ.Κ. Καρπερού για τη δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος