Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 15/4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 11-04-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2.512

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 15 του μήνα Απρίλη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Δήμητρας»
2.Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Επισκευή στέγης –αποδυτηρίων γηπέδου Καρπερού»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος