Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 15-09-2015

Δεσκάτη 11 /09/2015

Αριθμ. Πρωτ: 7459

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 15 του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.
2. Υποβολή στο Δ.Σ. τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων- εξόδων Β εξαμήνου.
3. Ψήφιση πίστωσης 13.733,28€ για την αγορά ιδιωτικής έκτασης στο Τ.Δ. Παλιουριάς, σύμφωνα με την απόφαση 275/2009 του Δ.Σ.
4. Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του συμβολαίου αγοράς, της ιδιωτικής έκτασης στο Τ.Δ. Παλιουριάς.
5. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής
6. Έκδοση εντάλματος πληρωμής ποσού 150,00€ για αλλαγή και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας, σε οχήματα του Δήμου.
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.152,50€ για προμήθεια ανταλλακτικών, επισκευή και συντήρηση οχημάτων του Δήμου.
8. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης, για το έργο «Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση γηπέδου».
9. Ψήφιση πίστωσης 33.094,96€ για την πληρωμή του υπόλοιπου του 7ο Λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δεσκάτης»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος