Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο. Ε. στις 15-02-2016

 Δεσκάτη 10-02-2016
Αριθ. Πρωτ.1486

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 15 του μήνα Φλεβάρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα ημερήσιας διάταξης
1.Τροποποίηση προϋπολογισμού με τα δεδομένα της 31-12-2015.
2.Τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.
3.Τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. έργων.
4.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
5.Ψήφιση πίστωσης για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δεσκάτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ( Επιτροπή ερευνών) για τη δημιουργία πιλοτικού αγροκτήματος.
6.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων».
7.Καθορισμός των όρων δημοπρασίας Δημοτικού ακινήτου εμβαδού 15.00τ.μ. στον οικισμό του Τριφυλλίου για τηλεπικοινωνιακή κάλυψη.
8.Καθορισμός των όρων δημοπρασίας Δημοτικού ακινήτου εμβαδού 12.00τ.μ. στον οικισμό της Άνοιξης για τηλεπικοινωνιακή κάλυψη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ