Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 14/06/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 09-06-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4.495

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 14 του μήνα Ιούνη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2016, του Δήμου Δεσκάτης
2. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2017, του Δήμου Δεσκάτης
3. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
4. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 33.622,55€ για την πληρωμή του 2ο Λογαριασμού πληρωμής του έργου «Αγροτική Οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων » Δήμου Δεσκάτης
5. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.736,00€ € για την πληρωμή του 1ο Λογαριασμού πληρωμής της μελέτης « Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης Επεξεργασίας λημμάτων Δεσκάτης».
6. Καθορισμός των όρων της ανοιχτής δημοπρασίας και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή κυβοειδούς οχετού στο ρέμα Κούτρα » προϋπολογισμού 35.000,01€.
7. Καθορισμός των όρων της ανοιχτής δημοπρασίας και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων 6,00 Km» προϋπολογισμού 896.000,00€. και υπάρχουσα πίστωση 200.000,00€
Ο Δήμαρχος
Καραστέργιος Θ. Δημήτριος