Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 13/9/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 06-09-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5.959

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 13 του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ έργων
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου
4. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας –Παλιουριάς συνολικής απόστασης 2,00Km.
5. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών για το έργο «Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων και κινητήρων στα αντλιοστάσια της Δ.Ε. Χασίων».
6. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών για το έργο « Κατασκευή ποτίστρων από γαλβάνιζε λαμαρίνα».
7. Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ύδρευση Καρπερού».
8. Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ύδρευση Παλιουριάς-Παναγιάς»
9. Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός φορτηγού αυτοκινήτου με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού».
10. Καθορισμός των όρων του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο « Αναβάθμιση των υποδομών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης»
11. Ενίσχυση πάγιας προκαταβολής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος