Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 12 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 06 -10-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8366
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 12 του μήνα Οκτώβρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 9.474,94€ για την πληρωμή του 2ο λογαριασμού του έργου «Αξιοποίηση Γεώτρησης Τρικοκκιάς».

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος