Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 10/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 03-10-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 6.604

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 10 του μήνα Οκτώβρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. ‘Ένταλμα προπληρωμής
2. Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης Δήμου Δεσκάτης)»
3. Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο « ‘Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών δρόμων»
4. Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα»
5. Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο « ‘Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος