Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 10/01/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 07-01-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 134

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 14 του μήνα Γενάρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αξιοποίηση γεώτρησης Τ.Κ. Δασοχωρίου» προϋπολογισμού δαπάνης 73.880,01€ με Φ.Π.Α.
2. Έγκριση ή μη του πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών δρόμων» προϋπολογισμού δαπάνης 52.021,70€ με Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος