Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 09-05-2016

 Δεσκάτη, 05 -05-2016
Αριθμ. Πρωτ: 3966

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 09 του μήνα Μάη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 και αφορά σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
2. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου 2016 του Δήμου Δεσκάτης.
3. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος