Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 08/06/2015

Δεσκάτη, 04-06-2015
Αριθμ. Πρωτ: 4366

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 8 του μήνα Ιούνη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού 2015 για την ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.
2. Ψήφιση πίστωσης 4.920,00€ για την ηλεκτροδότηση της ετήσιας εμποροπανήγυρης.
3. Ψήφιση πίστωσης 12.000,00€ για τη μίσθωση παραπηγμάτων κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη.
4. Ψήφιση πίστωσης 4.882,75€ για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου.
5. Ψήφιση πίστωσης 996,30€ για συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου.
6. Ψήφιση πίστωσης 1.595,00€ για την προμήθεια αλυσοπρίονων και θαμνοκοπτικών.
7. Ψήφιση πίστωσης 9.000,00€ για το Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ Δεσκάτης.
8. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ από τον Καραστέργιο Ευθύμιο.
9. Ψήφιση πίστωσης 400,00€ για ασφάλιστρα μηχανημάτων έργων του Δήμου.
10. Ψήφιση πίστωσης 2.177,10€ για συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.
11. Ψήφιση πίστωσης 3.231,21€ για την προμήθεια υλικών για διαμόρφωση κάδων συλλογής στάχτης και μεταλλικών κλωβών
12. Τρόπος εκτέλεσης περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας και φρεάτια ύδρευσης – ηλεκτροφωτισμού στη θέση άγιος Αθανάσιος» Ποσό: 4.746,74 Ευρώ
13. Τρόπος εκτέλεσης περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή και τοποθέτηση ποτιστρών από γαλβανισμένη λαμαρίνα» Ποσό: 7.134,00 Ευρώ
14. Τρόπος εκτέλεσης περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Ανακατασκευή χώρων υγιεινής αθλητικών εγκαταστάσεων» Ποσό: 7.200,00 Ευρώ
15. Τρόπος εκτέλεσης περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργo «Συμπληρωματικά έργα κλειστού Γυμναστηρίου. Ποσό: 7.200,00 Ευρώ
16. Καθορισμός όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για το “Ανάπλαση χώρου στη γέφυρα Σακαβάρα”
Αρ. Μελέτης: 34/2015
Ποσό: 21.000,00 Ευρώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος