Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 08/08/2018

]ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 03-08-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5.260

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 08 του μήνα Αύγουστο του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος