Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 07/06/2016

Δεσκάτη, 03 -06-2016
Αριθμ. Πρωτ: 4811

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 07 του μήνα Ιούνη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α. έργων
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 545,76€ στον ΚΑ 30-7341.007 για το έργο «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Αγίου Αθανασίου»..
4. Έγκριση πρακτικών της ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμων προς Κατάκαλη»

Ο Αντιδήμαρχος Δεσκάτης&
Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. του Δήμου

Τρικαλίδης Αριστείδης