Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 06/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 30-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8.681

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 06 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α. έργων.
2. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευή βάσης γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Δασοχωρίου»
3. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο « Συντήρηση και επισκευή κινητήρων και επιφανειακών αντλιών ύδρευσης»
4. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο « Συμπληρωματικές εργασίες ύδρευσης στην Τ.Κ. Δήμητρας».
5. Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης από το Δήμο κατά απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.
6. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος