Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 04/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 29-03-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2.143

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 04 του μήνα Απρίλη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση Κ.Α. έργου.
2. Ψήφιση (ΠΟΕ) έργων
α. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 19.000,00€ για την πληρωμή του 1ο λογαριασμού του έργου «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων κα κατασκευή τεχνικών δρόμου προς Κατάκαλη».
β. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 3.779,84€ για την πληρωμή του 3ο λογαριασμού του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα (Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης)»
γ. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 21.115,41€ και 42.094,43€ για την πληρωμή των 1ο και 3ο λογαριασμών του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο με επαρχιακό δρόμο Δεσκάτης-Παλιουριάς».
δ. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 5.116,03€ για το έργο «Επέκταση αγωγού ύδρευσης από Παπαχρήστο προς Ντατσή».
ε. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.065,28€ για το έργο «Επέκταση αγωγού ύδρευσης από Παπαχρήστο προς Ντατσή».
3. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 36.825,90€ για την πληρωμή του 3ο λογαριασμού του έργου « Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση οδού Δεσκάτης –Ι.Μ. Ευαγγελιστρίας».
4. Καθορισμός των όρων της ανοιχτής δημοπρασίας και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Καθοδηγητικό τοιχίο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη » προϋπολογισμού 233.000,01€.
5. Καθορισμός των όρων της ανοιχτής δημοπρασίας και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας –Παλιουριάς συνoλικής απόστασης 2,00Κm» προϋπολογισμού 445.000,00€.
6. Καθορισμός των όρων της ανοιχτής δημοπρασίας και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Χασίων» προϋπολογισμού 410.000,00€.
7.Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Επισκευή πεζοδρόμου και αποκατάσταση χώρου στη θέση Μασκαρά της Τ.Κ. Δήμητρας»
8.Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 4.998,01€ για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή τεχνικών και καταστρώματος με αμμοχάλικο Ε4 στο δρόμο για σταθμό μεταφόρτωσης ΔΙΑΔΥΜΑ» Δήμου Δεσκάτης.
9.Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.247,70€ για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή τοιχίου και τσιμεντόστρωση στο δρόμο οικίας Τσακνάκη και Σιώμου στην Τρικοκκιά» Δήμου Δεσκάτης.
10.Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.199,43€ για την πληρωμή του έργου «Ανακατασκευή κυβόλιθων, κατασκευή βρύσης στο πρώην 1ο Δημοτικό Σχολείο και επέκταση υπονόμων στο Γήλοφο» Δήμου Δεσκάτης.
11. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
12. Ψήφιση πιστώσεων (ΠΟΕ)

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος