Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε.στις 02/10/2015-

 Δεσκάτη,02/10/2015
Αριθμ. Πρωτ:8186

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 02 του μήνα Οκτώβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. να προσέλθετε σε EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο της συνεδρίασης οφείλεται στο υπ΄αριθ. 14583/25-09-2015 έγγραφο του ΕΥΕΠΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που αφορά την προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Σήμανση Αξιοθέατων και μνημείων» του Δήμου Δεσκάτης. Το έργο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί και στο φυσικό αντικείμενο και στην αποπληρωμή μέχρι 15/11/2015. Η εκτέλεση του θα πραγματοποιηθεί με διαγωνισμό και επειδή το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του είναι πολύ στενό, επιβάλλεται η έκτακτη Ο.Ε. προκειμένου να υλοποιηθεί εγκαίρως.

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «Σήμανση Αξιοθέατων και μνημείων» του Δήμου Δεσκάτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος