ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 29/06/2015

Δεσκάτη 24 -06-2015
Αριθμ. Πρωτ.: 5148

Τηλ.: 2462351101

Fax: 2462351105
Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200
e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς:

Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου
3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου
4. Κακούσιος Γεώργιος του Χρήστου
5. Καραγκούνη Σταματία του Κωνσταντίνου
6. Κορδίλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
7. Μίγκος Νικόλαος του Ιωάννη
8. Μπγιάλας Χρήστος του Αθανασίου
9. Μωϋσιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου
10. Ντούμας Λάμπρος του Φωτίου
11. Ορφανίδου – Γκαραλιάκου Σοφία του Κοσμά
12. Παππάς Νικόλαος του Ευάγγελου
13. Σπανού – Φακή Ελένη του Ελευθερίου
14. Τρικαλίδης Αριστείδης του Κωνσταντίνου
15. Τσιγάρας Δημήτριος του Αλεξάνδρου
16. Τζιώλας Ιωάννης του Σωκράτη
17. Τζιώλας Νικόλαος του Αθανασίου
18. Χατζηζήσης Λάμπρος του Εμμανουήλ
19. Χρυσάκης Στέφανος του Γεωργίου

Γ] Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης

1. Σταμούλη – Τσιλινίκου Βασιλική του Ηρακλή ( Πρόεδρος )
2. Βλάχου Ευαγγελία του Ευαγγέλου
3. Νταμάγκας Λουκάς του Κωνσταντίνου
4. Παπατσάνη – Βάσσου Αρετή του Δημητρίου
5. Ρουκάς Λάμπρος του Κωνσταντίνου

Δ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρπερού

1. Δούμας Γεώργιος του Αθανασίου ( Πρόεδρος )
2. Ζελίνη –Λάλλου Ιωάννα του Χαραλάμπους
3. Στεφόπουλος Χάρης του Οδυσσέα

Ε] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς

1. Κόντος Γεώργιος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
2. Μπόλλος Αθανάσιος του Ευαγγέλου
3. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου

Ζ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς

1. Παππάς Βασίλειος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
2. Λιάκου Αγγελική του Δημητρίου
3. Μανισιώτης Κωνσταντίνος του Αθανασίου

ΣΤ] Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

1. Μαλλιώρας Χρήστος του Ζαχαρία ( Δασοχωρίου )
2. Λιόλιος Χρήστος του Νικολάου ( Κατάκαλης )
3. Τσιούγκος Στέργιος του Χρήστου ( Παναγιάς )
4. Βελλής Χρήστος του Ιωάννη ( Παρασκευής )

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Πρόσκληση για συμμετοχή στη σύσταση του Δικτύου « Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές »

2. ‘Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2015

3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση γης Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς

4. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση γης Τοπικής Κοινότητας Δασοχωρίου

5. Τροποποίηση προ/σμού οικον. έτους 2015 για ενίσχυση ΚΑ

6. Καθορισμός ανώτατου αριθμού θέσεων και αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δεσκάτης για το έτος 2015 – Καθορισμός ύψους και τρόπου είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση

7. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης που αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2014

8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου « Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Δεσκάτης » με αριθμ. μελέτης 72/2011, αναδόχου Λαβού Κων/νου

9. Εφαρμογή της διαχειριστικής μελέτης του δημοτικού δάσους Καρπερού Δ.Ε Χασίων και υλοτομία του τμήματος 5α, και 10β για το έτος 2015

10. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 43/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΑΠ με θέμα « Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της ΔΕΠΑΠ έτους 2015 »

11. Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης και καθορισμός αμοιβής τους για το 2014 ( Πε\αρ. 1 άρθρο 261 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α΄)

12. Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους

13. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής κοινόχρηστων χώρων.

14. Εισήγηση Ο.Ε. για δυνατότητα εξόφλησης τρίτων προς το Δήμο μέσω Τράπεζας

15. Παραχώρηση της αποθήκης του Μύλου Δεσκάτης στο Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορία Αρχαιοτήτων Γρεβενών για τη μεταφορά αρχαιολογικών ευρημάτων

16. Οδοιπορικά Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

17. Απόφαση για έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Λάμαρης Χ. Ελευθέριος