Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 27/07/2018

]ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 19-07-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4.936

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 27 του μήνα Ιούλη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή στο Δ.Σ. Τριμηνιαίας ‘Έκθεσης Β΄ τριμήνου 2018
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α προϋπολογισμού
3. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α προϋπολογισμού
4. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α έργου.
5. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
6. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στη θέση «Μουσταφάς» της Τ.Κ. Καρπερού
7. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών ΔΕ Δεσκάτης» προϋπολογισμού 225.725,58€ με Φ.Π.Α.
8. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης οριστικού μειοδότη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Εσωτερικοί χρωματισμοί Σχολικών μονάδων» προϋπολογισμού 110.000,00€ με Φ.Π.Α
9. Έγκριση του νέου πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ» προϋπολογισμού 645.000,00€ με Φ.Π.Α. μετά από κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, της αναδόχου εταιρείας.
10. Έγκριση του νέου πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Χαλικοστρώσεις και Τεχνικά έργα προς Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις» προϋπολογισμού 335.000,00€ με Φ.Π.Α. μετά από κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, της αναδόχου εταιρείας.
11. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος