Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 20/02/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 15 Φεβρουαρίου 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.1221
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101
Fax: 2462351105
Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200
e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς:
Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο
Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου
3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου
4. Κακούσιος Γεώργιος του Χρήστου
5. Καραγκούνη Σταματία του Κωνσταντίνου
6. Κορδίλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
7. Μίγκος Δημήτριος του Ιωάννη
8. Μπγιάλας Χρήστος του Αθανασίου
9. Μωϋσιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου
10. Ντούμας Λάμπρος του Φωτίου
11. Ορφανίδου – Γκαραλιάκου Σοφία του Κοσμά
12. Παππάς Νικόλαος του Ευάγγελου
13. Σπανού – Φακή Ελένη του Ελευθερίου
14. Τζιώλας Ιωάννης του Σωκράτη
15. Τζιώλας Νικόλαος του Αθανασίου
16. Τρικαλίδης Αριστείδης του Κωνσταντίνου
17. Τσιγάρας Δημήτριος του Αλεξάνδρου
18. Χατζηζήσης Λάμπρος του Εμμανουήλ
19. Χρυσάκης Στέφανος του Γεωργίου

Γ] Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης
1. Σταμούλη – Τσιλινίκου Βασιλική του Ηρακλή ( Πρόεδρος )20
2. Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη
3. Βλάχου Ευαγγελία του Ευαγγέλου
4. Παπατσάνη – Βάσσου Αρετή του Δημητρίου
5. Ρουκάς Λάμπρος του Κωνσταντίνου

Δ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρπερού
1. Δούμας Γεώργιος του Αθανασίου ( Πρόεδρος )
2. Ζελίνη –Λάλλου Ιωάννα του Χαραλάμπους
3. Στεφόπουλος Χάρης του Οδυσσέα

Ε] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς
1. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
( Πρόεδρος )
2. Μπόλλος Αθανάσιος του Ευαγγέλου
3. Τσανεκίδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου

Ζ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς
1. Παππάς Βασίλειος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
2. Μανισιώτης Κωνσταντίνος του Αθανασίου
3. Σαμαράς Γεώργιος του Κων/νου

ΣΤ] Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
1. Μαλλιώρας Χρήστος του Ζαχαρία ( Δασοχωρίου )
2. Λιόλιος Χρήστος του Νικολάου ( Κατάκαλης )
3. Τσιούγκος Στέργιος του Χρήστου ( Παναγιάς )
4. Βελλής Χρήστος του Ιωάννη ( Παρασκευής )

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20ην Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη , και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους .

2. Έγκριση οριστικών πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

3. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2018.

4. Ορισμός μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων για το 2018.

5. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.269/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Παραχώρηση αίθουσας στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Δεσκάτης.

6. Τροποποίηση πρ/σμού οικον έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ.

7. Αποδοχή και κατανομή επιχ/σης 24.300,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2018 του Δήμου Δεσκάτης.

8. Εισήγηση για κανονιστική πράξη χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε Κ.Υ.Ε. του Δήμου Δεσκάτης.

9. Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση Δεσκάτης ( Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού )» προϋπολογισμού 1.209.677,42 € αριθμ. μελ. 5/2017.

10. Τρόπος εκτέλεσης του έργου « Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ» προϋπολογισμού 645.000,00 € αριθμ. μελ. 23/2017.

11. Τρόπος εκτέλεσης του έργου « Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» προϋπολογισμού με ΦΠΑ 355.000,00 € αριθμ. μελ.41/2017.

12. Απόφαση ΔΣ για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μέρους της προμήθειας τροφίμων για το έτος 2018 του Δήμου Δεσκάτης.

13. Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους.

14. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 33/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με : Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν.3852/2010), ως προς τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

15. Επί αιτήσεως του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑΛ Δεσκάτης για παραχώρηση χρήσης χώρου στέγασης του Συλλόγου

16. Εκποίηση του οχήματος των σφαγείων χωρίς την υπερκατασκευή

17. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.

Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

Λάμαρης Χ. Ελευθέριος