Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 18/04/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 14 Απριλίου 2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3569
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Τηλ.: 2462351101
Fax: 2462351105
Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200
e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς:

Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου
3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου
4. Κακούσιος Γεώργιος του Χρήστου
5. Καραγκούνη Σταματία του Κωνσταντίνου
6. Κορδίλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
7. Μίγκος Νικόλαος του Ιωάννη
8. Μπγιάλας Χρήστος του Αθανασίου
9. Μωϋσιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου
10. Ντούμας Λάμπρος του Φωτίου
11. Ορφανίδου – Γκαραλιάκου Σοφία του Κοσμά
12. Παππάς Νικόλαος του Ευάγγελου
13. Σπανού – Φακή Ελένη του Ελευθερίου
14. Τζιώλας Ιωάννης του Σωκράτη
15. Τζιώλας Νικόλαος του Αθανασίου
16. Τρικαλίδης Αριστείδης του Κωνσταντίνου
17. Τσιγάρας Δημήτριος του Αλεξάνδρου
18. Χατζηζήσης Λάμπρος του Εμμανουήλ
19. Χρυσάκης Στέφανος του Γεωργίου

Γ] Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης

1. Σταμούλη – Τσιλινίκου Βασιλική του Ηρακλή ( Πρόεδρος )
2. Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη
3. Βλάχου Ευαγγελία του Ευαγγέλου
4. Παπατσάνη – Βάσσου Αρετή του Δημητρίου
5. Ρουκάς Λάμπρος του Κωνσταντίνου

Δ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρπερού

1. Δούμας Γεώργιος του Αθανασίου ( Πρόεδρος )
2. Ζελίνη –Λάλλου Ιωάννα του Χαραλάμπους
3. Στεφόπουλος Χάρης του Οδυσσέα

Ε] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς

1. Κόντος Γεώργιος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
2. Μπόλλος Αθανάσιος του Ευαγγέλου
3. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου

Ζ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς

1. Παππάς Βασίλειος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
2. Μανισιώτης Κωνσταντίνος του Αθανασίου
3. Σαμαράς Γεώργιος του Κων/νου

ΣΤ] Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

1. Μαλλιώρας Χρήστος του Ζαχαρία ( Δασοχωρίου )
2. Λιόλιος Χρήστος του Νικολάου ( Κατάκαλης )
3. Τσιούγκος Στέργιος του Χρήστου ( Παναγιάς )
4. Βελλής Χρήστος του Ιωάννη ( Παρασκευής )
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 18ην Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα , και ώρα 20:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή καταστρώματος στον υπερχειλιστή φράγματος Σταυρού και θυροφύλακα υπερχειλιστή » με αριθμό μελέτης 42/2015 αναδόχου Κόγιου Θεοφάνη του Δημητρίου ( Εμπειροτέχνης )

2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ « Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ » με θέμα: « Αναμόρφωση προ/σμού έτους 2016 λόγω αλλαγής χρηματικών υπολοίπων και δαπανών »

3. Χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ »

4. Τροποποίηση της υπ. αριθμ, 270/2015 απόφαση του ΔΣ με θέμα: Ψήφιση Κανονισμού καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου Δεσκάτης

5. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 321/2015 απόφασης του ΔΣ με θέμα : Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2016 – Ορισμός Επιτροπής – Οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων

6. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2016 για ενίσχυση Κ.Α.

7. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2016 για ενίσχυση Κ.Α. έργων – Αποδοχή συνολικού ποσού 357.000,00 € .α] 186.000,00 για το έργο « Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμου προς Κατάκαλη» και β] 171.000,00 € για το έργο « Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού Δήμητρας»

8. Διάθεση δαπάνης για την πολιτιστική εκδήλωση του Δήμου Δεσκάτης «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ»

9. Ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΗ Α.Ε.

10. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2015

11. Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους

12. Οδοιπορικά Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

13. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Λάμαρης Χ. Ελευθέριος