Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 12/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Δεσκάτη 8 Δεκεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 10827

Τηλ.: 2462351101
Fax: 2462351105
Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200
e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς:
Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο
Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης
1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου
3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου
4. Κακούσιος Γεώργιος του Χρήστου
5. Καραγκούνη Σταματία του Κωνσταντίνου
6. Κορδίλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
7. Μίγκος Δημήτριος του Ιωάννη
8. Μπγιάλας Χρήστος του Αθανασίου
9. Μωϋσιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου
10. Ντούμας Λάμπρος του Φωτίου
11. Ορφανίδου – Γκαραλιάκου Σοφία του Κοσμά
12. Παππάς Νικόλαος του Ευάγγελου
13. Σπανού – Φακή Ελένη του Ελευθερίου
14. Τζιώλας Ιωάννης του Σωκράτη
15. Τζιώλας Νικόλαος του Αθανασίου
16. Τρικαλίδης Αριστείδης του Κωνσταντίνου
17. Τσιγάρας Δημήτριος του Αλεξάνδρου
18. Χατζηζήσης Λάμπρος του Εμμανουήλ
19. Χρυσάκης Στέφανος του Γεωργίου

Γ] Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης
1. Σταμούλη – Τσιλινίκου Βασιλική του Ηρακλή ( Πρόεδρος )
2. Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη
3. Βλάχου Ευαγγελία του Ευαγγέλου
4. Παπατσάνη – Βάσσου Αρετή του Δημητρίου
5. Ρουκάς Λάμπρος του Κωνσταντίνου
Δ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρπερού
1. Δούμας Γεώργιος του Αθανασίου ( Πρόεδρος )
2. Ζελίνη –Λάλλου Ιωάννα του Χαραλάμπους
3. Στεφόπουλος Χάρης του Οδυσσέα
Ε] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς
1. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
( Πρόεδρος )
2. Μπόλλος Αθανάσιος του Ευαγγέλου
3. Τσανεκίδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου
Ζ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς
1. Παππάς Βασίλειος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
2. Μανισιώτης Κωνσταντίνος του Αθανασίου
3. Σαμαράς Γεώργιος του Κων/νου
ΣΤ] Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
1. Μαλλιώρας Χρήστος του Ζαχαρία ( Δασοχωρίου )
2. Λιόλιος Χρήστος του Νικολάου ( Κατάκαλης )
3. Τσιούγκος Στέργιος του Χρήστου ( Παναγιάς )
4. Βελλής Χρήστος του Ιωάννη ( Παρασκευής )

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 12ην Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη , και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οριστικών πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου .

2. Αποδοχή συνολικού ποσού 62.204,18 € από ΔΕΗ για τα έργα:
α] Καθοδηγητικό τοιχείο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη και
β]Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τχνικών δρόμου προς
Κατάκαλη

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 για ενίσχυση ΚΑ.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 για ενίσχυση ΚΑ. ( Ανταποδοτικά )

5. Διάθεση πίστωσης για Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις

6. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2018

7. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2018

8. Διάθεση υπαλλήλων Δήμου Δεσκάτης για την συγκρότηση των Επιτροπών της ΔΕΠΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

9. Διάθεση υπαλλήλων Δήμου Δεσκάτης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών – υπηρεσιών, για το έτος 2018 της ΔΕΠΑΠ , βάσει του Νόµου 4412/2016.

10. Διάθεση υπαλλήλων Δήμου Δεσκάτης για την συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

11. Σύναψη σύμβασης ενδοδημοτικής συγκοινωνίας με το Κ.Τ.Ε.Λ. Γρεβενών

12. Πρόθεση αγοράς ακινήτου

13. Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας δημοτικής έκτασης
α] 4.900 τ.μ. της Τ. Κ. Παλιουριάς; στη θέση « Μπουραζάνι »
β] 4.200 τ.μ. της Τ. Κ. Παλιουριάς; στη θέση «Μπουραζάνι»
γ] 4.920 τ.μ. της Τ. Κ. Παλιουριάς; στη θέση « Τσέρος»
για δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων.

14. Οδοιπορικά Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

15. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Λάμαρης Χ. Ελευθέριος