Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 11-12-2015

 Δεσκάτη 7-12-2015
Αριθμ. Πρωτ.:9641

Τηλ.: 2462351101
Fax: 2462351105
Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200
e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς:

Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου
3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου
4. Κακούσιος Γεώργιος του Χρήστου
5. Καραγκούνη Σταματία του Κωνσταντίνου
6. Κορδίλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
7. Μίγκος Νικόλαος του Ιωάννη
8. Μπγιάλας Χρήστος του Αθανασίου
9. Μωϋσιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου
10. Ντούμας Λάμπρος του Φωτίου
11. Ορφανίδου – Γκαραλιάκου Σοφία του Κοσμά
12. Παππάς Νικόλαος του Ευάγγελου
13. Σπανού – Φακή Ελένη του Ελευθερίου
14. Τζιώλας Ιωάννης του Σωκράτη
15. Τζιώλας Νικόλαος του Αθανασίου
16. Τρικαλίδης Αριστείδης του Κωνσταντίνου
17. Τσιγάρας Δημήτριος του Αλεξάνδρου
18. Χατζηζήσης Λάμπρος του Εμμανουήλ
19. Χρυσάκης Στέφανος του Γεωργίου

Γ] Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης

1. Σταμούλη – Τσιλινίκου Βασιλική του Ηρακλή ( Πρόεδρος )
2. Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη
3. Βλάχου Ευαγγελία του Ευαγγέλου
4. Παπατσάνη – Βάσσου Αρετή του Δημητρίου
5. Ρουκάς Λάμπρος του Κωνσταντίνου

Δ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρπερού

1. Δούμας Γεώργιος του Αθανασίου ( Πρόεδρος )
2. Ζελίνη –Λάλλου Ιωάννα του Χαραλάμπους
3. Στεφόπουλος Χάρης του Οδυσσέα

Ε] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς

1. Κόντος Γεώργιος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
2. Μπόλλος Αθανάσιος του Ευαγγέλου
3. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου

Ζ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς

1. Παππάς Βασίλειος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
2. Μανισιώτης Κωνσταντίνος του Αθανασίου
3. Σαμαράς Γεώργιος του Κων/νου

ΣΤ] Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

1. Μαλλιώρας Χρήστος του Ζαχαρία ( Δασοχωρίου )
2. Λιόλιος Χρήστος του Νικολάου ( Κατάκαλης )
3. Τσιούγκος Στέργιος του Χρήστου ( Παναγιάς )
4. Βελλής Χρήστος του Ιωάννη ( Παρασκευής )

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11ην Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα

1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης και αποκατάσταση οδών Δήμου Δεσκάτης » με αριθμό μελ. 67/2013 αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ε.Ε.

2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « Βελτίωση – Ανάπλαση Κεντρικών Ιστών πόλης Δεσκάτης » με αριθμό μελ. 74/2011 αναδόχου Κόγιου Γεωργίου ΕΔΕ

3. Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου « Βελτίωση – Ανάπλαση Κεντρικών Ιστών πόλης Δεσκάτης » με αριθμό μελ. 74/2011 αναδόχου Κόγιου Γεωργίου ΕΔΕ μέχρι 15-12-2015 με αναθεώρηση

4. Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου « Ανάπλαση κοινοχρήστων οικισμού Καρπερού » Αριθμός μελέτης 83/2010 πρώην Δ. Χασίων, αναδόχου Γάκης Κατασκευαστική ΟΕ Τεχνική Εμπορική Εταιρία

5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση γηπέδου » με αριθμό μελ. 48/2015 αναδόχου Ξενίδης &ΣΙΑ Ο.Ε.

6. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στον οικισμό Άνοιξης και Τ.Κ. Παλιουριάς »

7. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Επέκταση αγωγού ύδρευσης προς σταυλικές εγκαταστάσεις Σταϊνού Γιάννη »

8. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης από λαϊκή αγορά έως Πιτσιδήμο Σωτήρη »

9. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τυπικών φρεατίων διακλάδωσης »

10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Υπερύψωση φράγματος Μπάρας Δήμου Δεσκάτης» αριθμ. μελ. 61/2012 , αναδόχου Κοτίτσα Ιωάννη του Γεωργίου ( Εμπειροτέχνης )

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση οδού Δεσκάτη – Βουνάσα ( Δρόμος προς Ελάτη ) » αριθμ. μελ. 3/2007 , αναδόχου ΑΝΤΩΣΗ ΑΤΕΒΕ

12. Τροποποίηση προ-σμού οικον. Έτους 2015 για ενίσχυση Κ.Α.

13. Τροποποίηση προ-σμού οικον. Έτους 2015 για ενίσχυση Κ.Α. έργων

14. Τροποποίηση προ-σμού οικον. Έτους 2015 – Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ

15. Τροποποίηση προ-σμού οικον. Έτους 2015 – . Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΣΑΤΑ ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ( Ν. 3801/09 )

16. Αποδοχή ποσού 563,20 € με τίτλο « Πρόστιμα ΚΟΚ για το χρονικό διάστημα από 02-09-2015 έως και 02-11-2015 » του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67

17. Αποδοχή και κατανομή επιχ/σης 24.410,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015 του Δήμου Δεσκάτης

18. Αποδοχή ποσού 16.460,00 € 5η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2015 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες

19. Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

20. Υπογραφή σύμβασης με ΑΝΚΟ για την εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας του οικισμού Δεσκάτης

21. Σύναψη σύμβασης ενδοδημοτικής συγκοινωνίας με το Κ.Τ.Ε.Υ.Λ. Γρεβενών

22. Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους 2015

23. Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου επί αιτήσεων πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ

24. Συνδρομή στην εφημερίδα « Αγροτική Έκφραση »

25. Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2016 – Ορισμός Επιτροπής – Οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων

26. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου.

27. Καθορισμός Συντελεστών για ΤΕΛΗ Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Δεσκάτης έτους 2016

28. Επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2016

29. Επιβολή τέλους χρήσεως υπονόμων για το έτος 2016

30. Καθορισμός του συντελεστή του τέ­λους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2016.

31. Καθορισμός χώρων και επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2016.

32. Δικαίωμα Βοσκής έτους 2016.

33. Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης , Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

34. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής έτους 2015 και σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου

35. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2016

36. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 61/2015 απόφασης της ΔΕΠΑΠ σχετική με : Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Π.Α.Π. οικονομικού έτους 2015

37. Έγκριση της υπ’ αριθμ 60/2015 απόφασης της ΔΕΠΑΠ σχετική με : Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής Εγκατάστασης Σφαγεία ΔΕΠΑΠ Δεσκάτης ( ΑΔΑ: ΩΜΘΝΟΛΧΘ-Κ19 )

38. Στάθμευση Υπηρεσιακών Οχημάτων ( ΕΛΤΑ )

39. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2015

40. Ορισμός (2) δύο δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωματικών τους ως μέλη για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, και μίσθωση βάση του άρθρου 201 του Ν. 3463 και του Π.Δ.270/81, για το έτος 2016.

41. Διάθεση πίστωσης 5.000,00 € για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

42. Οδοιπορικά Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

43. Απόφαση για έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Λάμαρης Χ. Ελευθέριος