Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 06/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 2 Νοεμβρίου 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 7732
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101
Fax: 2462351105
Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200
e-mail: dimosdes@otenet.gr
Προς:
Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο
Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου
3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου
4. Κακούσιος Γεώργιος του Χρήστου
5. Καραγκούνη Σταματία του Κωνσταντίνου
6. Κορδίλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
7. Μίγκος Δημήτριος του Ιωάννη
8. Μπγιάλας Χρήστος του Αθανασίου
9. Μωϋσιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου
10. Ντούμας Λάμπρος του Φωτίου
11. Ορφανίδου – Γκαραλιάκου Σοφία του Κοσμά
12. Παππάς Νικόλαος του Ευάγγελου
13. Σπανού – Φακή Ελένη του Ελευθερίου
14. Τζιώλας Ιωάννης του Σωκράτη
15. Τζιώλας Νικόλαος του Αθανασίου
16. Τρικαλίδης Αριστείδης του Κωνσταντίνου
17. Τσιγάρας Δημήτριος του Αλεξάνδρου
18. Χατζηζήσης Λάμπρος του Εμμανουήλ
19. Χρυσάκης Στέφανος του Γεωργίου

Γ] Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης
1. Σταμούλη – Τσιλινίκου Βασιλική του Ηρακλή ( Πρόεδρος )
2. Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη
3. Βλάχου Ευαγγελία του Ευαγγέλου
4. Παπατσάνη – Βάσσου Αρετή του Δημητρίου
5. Ρουκάς Λάμπρος του Κωνσταντίνου
Δ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρπερού
1. Δούμας Γεώργιος του Αθανασίου ( Πρόεδρος )
2. Ζελίνη –Λάλλου Ιωάννα του Χαραλάμπους
3. Στεφόπουλος Χάρης του Οδυσσέα
Ε] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς
1. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
( Πρόεδρος )
2. Μπόλλος Αθανάσιος του Ευαγγέλου
3. Τσανεκίδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου
Ζ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς
1. Παππάς Βασίλειος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
2. Μανισιώτης Κωνσταντίνος του Αθανασίου
3. Σαμαράς Γεώργιος του Κων/νου
ΣΤ] Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
1. Μαλλιώρας Χρήστος του Ζαχαρία ( Δασοχωρίου )
2. Λιόλιος Χρήστος του Νικολάου ( Κατάκαλης )
3. Τσιούγκος Στέργιος του Χρήστου ( Παναγιάς )
4. Βελλής Χρήστος του Ιωάννη ( Παρασκευής )

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6ην Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη , και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οριστικών πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ

3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 40/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Αδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα: Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( ΟΠΔ ) έτους 2018

4. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 41/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Αδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 τακτοποίησης της ομάδας δαπανών 85 « Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους »

5. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 42/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Αδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού ποσού 600,00 € για ενίσχυση του ΚΑ 00-6121 « Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης ( άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ »

6. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 48/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Αδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 30.624,12 € από το πρόγραμμα « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » για το σχολικό έτος 2017 -2018

7. Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο μας

8. Εξειδίκευση δαπάνης έκδοσης φυλλαδίου για την Αρχαιότερη Βαλανιδιά

9. Συμμετοχή του Δήμου στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia

10. Άδεια παροχής υπηρεσιών διαδικτύου του Τσιουκάνη Κωνσταντίνου του Βασιλείου

11. Καταγγελία Σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου – Έκπτωση εγγυητικής

12. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του Αναπληρωτή του για τη Σύσταση τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής ΤοΠΦΥ, βάσει του Ν. 4486/17

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Ασφαλτοστρώσεις – Διαμορφώσεις δρόμου γέφυρας Σακαβάρα – Κολονίτσιου Δήμου Δεσκάτης » με αριθμό μελέτης 147/2009 αναδόχου Κωσταρέλα Ευάγγελλου ΕΔΕ

14. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2019

15. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2019

16. Διάθεση υπαλλήλων Δήμου Δεσκάτης για την συγκρότηση των Επιτροπών της ΔΕΠΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

17. Διάθεση υπαλλήλων Δήμου Δεσκάτης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προµηθειών – υπηρεσιών, για το έτος 2019 , βάσει του Νόµου 4412/2016.

18. Διάθεση υπαλλήλων Δήμου Δεσκάτης για την συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

19. Συμπλήρωση της Αριθμ. Απόφασης 276/2018 με θέμα Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Δεσκάτης για τις συναλλαγές για τους λογαριασμού ΠΔΕ της Τράπεζας Ελλάδος

20. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

Λάμαρης Χ. Ελευθέριος