Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 03/09/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 30 Αυγούστου 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 5832
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101
Fax: 2462351105
Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200
e-mail: dimosdes@otenet.gr
Προς:
Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο
Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου
3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου
4. Κακούσιος Γεώργιος του Χρήστου
5. Καραγκούνη Σταματία του Κωνσταντίνου
6. Κορδίλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
7. Μίγκος Δημήτριος του Ιωάννη
8. Μπγιάλας Χρήστος του Αθανασίου
9. Μωϋσιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου
10. Ντούμας Λάμπρος του Φωτίου
11. Ορφανίδου – Γκαραλιάκου Σοφία του Κοσμά
12. Παππάς Νικόλαος του Ευάγγελου
13. Σπανού – Φακή Ελένη του Ελευθερίου
14. Τζιώλας Ιωάννης του Σωκράτη
15. Τζιώλας Νικόλαος του Αθανασίου
16. Τρικαλίδης Αριστείδης του Κωνσταντίνου
17. Τσιγάρας Δημήτριος του Αλεξάνδρου
18. Χατζηζήσης Λάμπρος του Εμμανουήλ
19. Χρυσάκης Στέφανος του Γεωργίου

Γ] Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης
1. Σταμούλη – Τσιλινίκου Βασιλική του Ηρακλή ( Πρόεδρος )
2. Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη
3. Βλάχου Ευαγγελία του Ευαγγέλου
4. Παπατσάνη – Βάσσου Αρετή του Δημητρίου
5. Ρουκάς Λάμπρος του Κωνσταντίνου
Δ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρπερού
1. Δούμας Γεώργιος του Αθανασίου ( Πρόεδρος )
2. Ζελίνη –Λάλλου Ιωάννα του Χαραλάμπους
3. Στεφόπουλος Χάρης του Οδυσσέα
Ε] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς
1. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
( Πρόεδρος )
2. Μπόλλος Αθανάσιος του Ευαγγέλου
3. Τσανεκίδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου
Ζ] Μέλη Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς
1. Παππάς Βασίλειος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
2. Μανισιώτης Κωνσταντίνος του Αθανασίου
3. Σαμαράς Γεώργιος του Κων/νου
ΣΤ] Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
1. Μαλλιώρας Χρήστος του Ζαχαρία ( Δασοχωρίου )
2. Λιόλιος Χρήστος του Νικολάου ( Κατάκαλης )
3. Τσιούγκος Στέργιος του Χρήστου ( Παναγιάς )
4. Βελλής Χρήστος του Ιωάννη ( Παρασκευής )

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3ην Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα , και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οριστικών πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δεσκάτης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

3. Αντικατάσταση μελών της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

4. Παράταση ενός ( 1 ) έτους για την έκδοση άδειας λειτουργίας σταυλικών εγκαταστάσεων στον Μάνο Μιχαήλ

5. Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους

6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

7. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2018

8. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 24.300,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2018 του Δήμου Δεσκάτης

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ έργων

11. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018 για την εγγραφή ποσών του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ »
· Ποσό 1.211.480,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης»
· Ποσό 371.779,19 € για το έργο με τίτλο «Ύδρευση Καρπερού ( κατασκευή αγωγού ύδρευσης ) »
· Ποσό 411.290,32 € για το έργο με τίτλο «Ύδρευση Παλιουριάς – Παναγιάς »
· Ποσό 21.300,00 € για το έργο με τίτλο « Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις »

12. Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης» ποσού 1.211.480,00 € με ΦΠΑ με αριθμό μελέτης 56/2018 του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»

13. Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση Καρπερού ( κατασκευή αγωγού ύδρευσης ) » με αριθμό μελέτης 50/2017 ποσού 371.779,19 € του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»

14. Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση Παλιουριάς – Παναγιάς » με αριθμό μελέτης 57/2018 ποσού 411.290,32 € του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»

15. Τρόπος εκτέλεσης του έργου « Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις »με αριθμό μελέτης 75/2018 πρ/σμού 38.000,00 €, με χρηματοδότηση ποσού 21.300,00 € του προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων » και έγκριση της μελέτης

16. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Δεσκάτης » ποσού 145.000,00 € με ΦΠΑ του Προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής

17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού Δεσκάτης Ι.Μ. Ευαγγελίστριας » με αριθμό μελέτης 30/2015 αναδόχου ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ ( Τεχνική Εταιρία )

18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων » με αριθμό μελέτης 27/2015 αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ ( Τεχνική Εταιρία )

19. Παραλαβή φωτογραφικού υλικού του κ. Θεοδωράκη Χρήστου

20. Υποβολή πρότασης του Δήμου για « Προμήθεια Ιστορικού Πολιτιστικού Έργου με τίτλο: Δήμος Δεσκάτης – Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού», προϋπολογισμού € 31.800,00 (δημόσια δαπάνη) στο πλαίσιο της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 1494/241/YSA/30.3.2018 της ΑΝΚΟ ΑΕ και συγκεκριμένα στην Υποδράση 19.2.4.5. «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).»

21. Υποβολή πρότασης του Δήμου Δεσκάτης σε Πρόγραμμα LEADER με Κωδικό 19.2.4.1. ή 19. 2.4.3 και τίτλο « Περίφραξη γύρω από το φράγμα ύδρευσης και δημιουργία χώρων αναψυχής » ενδεικτικού κόστους 300.000,00 €

22. Υποβολή πρότασης του Δήμου Δεσκάτης σε Πρόγραμμα LEADER με Κωδικό 19.2.4.2. και τίτλο « Δημιουργία ‘η βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων » ενδεικτικού κόστους 250.000,00 €

23. Υποβολή πρότασης του Δήμου Δεσκάτης σε Πρόγραμμα LEADER με Κωδικό 19.2.4.3. και τίτλο « Ολοκληρωμένη παρέμβαση που περιλαμβάνει την βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου με σκοπό να αποτελέσει κέντρο πληροφόρησης του γεωπάρκου , καθώς και δημιουργία θεματικού πάρκου, υπαίθριου θεάτρου και χώρου στάθμευσης επισκεπτων » ενδεικτικού κόστους 200.000,00 €

24. Υποβολή πρότασης του Δήμου Δεσκάτης σε Πρόγραμμα LEADER με Κωδικό 19.2.4.5. και τίτλο « Βελτίωση εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού του δημοτικού ωδείου Δεσκάτης » ενδεικτικού κόστους 50.000,00 €

25. Υποβολή πρότασης του Δήμου Δεσκάτης σε Πρόγραμμα LEADER με Κωδικό 19.2.4.5. και τίτλο « Διαμόρφωση όψεων και αντικατάσταση κουφωμάτων του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στην Τ. Κ. Παλιουριάς »
26. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ( ΟΕΥ ) του Δήμου Δεσκάτης

27. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28/2015 απόφασης του ΔΣ με θέμα : «Εξουσιοδότηση για την διαχείρηση λογαριασμών και υπογραφή της « Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank » με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια μέσω του παραπάνω Συστήματος » ως προς τον αναπληρωτή Ταμία

28. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.

Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

Λάμαρης Χ. Ελευθέριος