Πρόσκληση σε Ο. Ε. στις 20/10/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 16/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 6.989

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 20 του μήνα Οκτώβρη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Τροποποίηση συμβάσεων με καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων
2. Πρόσληψη προσωπικού για το Δήμο με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 55-67 ετών
3. Πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη σύμβαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος