Πρόσκληση σε Ο.Ε. στις 10/04/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 05-04-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2.327

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 10 του μήνα Απρίλη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για ενίσχυση Κ.Α προϋπολογισμού
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για ενίσχυση Κ.Α έργου
3. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.
5. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Δήμητρας»
6. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Επισκευή στέγης –αποδυτηρίων γηπέδου Καρπερού»
7. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηριού Παναγιάς και λοιπές οικοδομικές κατασκευές»
8. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Συντήρηση και επισκευή υποβρυχίων ηλεκτραντλιών θέση Βελώνη –Δασοχ[ωρι Δ.Ε. Δεσκάτης, Δήμου Δεσκάτης»
9. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων στις Τ.Κ. Καρπερού- Δήμητρας-Τρικοκκιάς Δ.Ε. Χασίων, Δήμου Δεσκάτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος