Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση στις 15/09/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 15-09-2022
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4692

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

 

Σας παρακαλούμε στις 15 του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο της συνεδρίασης προέκυψε από την ανάγκη έγκρισης απόφασης του Νομικού Προσώπου της Ανδρομάνας, λόγω επειγουσών οικονομικών αναγκών που δημιουργήθηκαν .

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 23/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας- Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα « Τροποποίηση του προϋπολογισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ