Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση ΟΕ του Δήμου Δεσκάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 30-01-2023
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 366

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 30 του μήνα Γενάρη του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:45 μ.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο του θέματος προέκυψε λόγω ενημέρωσης από το ΕΣΗΔΗΣ, για πρόβλημα στη διαδικασία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της « Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023» .

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Ακύρωση και επανάληψη της διαδικασίας διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της « Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023» μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ