Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 5/11/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 5-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 7.940

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 5 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο πρόκυψε από την ανάγκη άμεσης πληρωμής του ηλεκτρικού ρεύματος των Παιδικών σταθμών Δεσκάτης και Χασίων.

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 16/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας- Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού ποσού 1.500,00€ για την πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος των Παιδικών σταθμών Δεσκάτης και Χασίων».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος