Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 28/07/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 28-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4.746

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 28 του μήνα Ιούλη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. να προσέλθετε σε ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση, για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο του θέματος προέκυψε από την ανάγκη, να προχωρήσει η διαδικασία της εκμετάλλευσης συστάδων του Δημοτικού δάσους Καρπερού, της Τοπικής Κοινότητας Καρπερού.

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης για εκμετάλλευση συστάδων του Δημοτικού δάσους Καρπερού, της Τοπικής Κοινότητας Καρπερού, σε Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος