Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 27/2/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 26-02-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1.339

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 27 του μήνα Φλεβάρη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο του θέματος προέκυψε από απάντηση της ΔΙΑΔΥΜΑ σε αίτημα του Δήμου Δεσκάτης.

Θέμα ημερήσιας διάταξης
1. Τροποποίησης επί της εισήγησης κατάρτισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Ο Δήμαρχος

Κορδίλας Δημητριος