Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 26/8/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 26-08-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5.399

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 26 του μήνα Αύγουστο του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση, για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο του θέματος προέκυψε από την ανάγκη να προχωρήσει η διαδικασία προμήθειας μασκών, για τον εφοδιασμό των σχολειών του Δήμου κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Θέμα ημερήσιας διάταξης
1. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 3.000,00€ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων, με σκοπό την προμήθεια μασκών για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σκολείων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος