Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 23/03/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 23-3-2023
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1255

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

 

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 23 του μήνα Μάρτη του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο του θέματος προέκυψε κατόπιν του υπ’αριθμ 345/17-3-2023 έγγραφου του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο μας αποστάλθηκε η Γνώμη του επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου

Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

1. α. Διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023, κατόπιν της γνώμης του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών
β. Στοχοθεσία οικονομικού έτους 2023 του Δήμου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ