Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 21/03/202

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 21-3-2023
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1209

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

 

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 21 του μήνα Μάρτη του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο του θέματος προέκυψε λόγω ενημέρωσης για τη μη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, από Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00μ.μ. έως και Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00 μ.μ.

Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

1. Μετάθεση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ