Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 15/01/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 15-01-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 192

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 15 του μήνα Γενάρη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. να προσέλθετε σε ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση, για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο του θέματος προέκυψε από την ανάγκη, να προχωρήσει ο επαναληπτικός διαγωνισμός τμήματος της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020 για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, ώστε να πραγματοποιήσουν το συντομότερο τις προμήθειες τους.

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας, του τρόπου εκτέλεσης, τμήματος της προμήθειας που περιγράφεται στην υπ΄ αρ. πρωτ. 6122/05-09-2019 μελέτη και καθορισμός των όρων του « Επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών προσώπων αυτού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος