Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 14/09/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 14-09-2022
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4661

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

 

Σας παρακαλούμε στις 14 του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:40 π.μ. να προσέλθετε σε έκτακτη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο της συνεδρίασης προέκυψε από την επείγουσα έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε δημοτικό υπάλληλο, για την αγορά whats up’s για τις ανάγκες ύδρευσης Καρπερού Δήμητρας (αντιλιοστάσια) & Δεσκάτης (υδρόμετρα).

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο για την αγορά whats up’s τις ανάγκες ύδρευσης Καρπερού Δήμητρας (αντιλιοστάσια) & Δεσκάτης (υδρόμετρα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ