Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. στις 12/12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 12-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 9.153

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 12 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο του θέματος προέκυψε από την ανάγκη να συζητηθεί το συντομότερο, απόφαση του ΝΠΔΔ Ανδρομάνα , προκειμένου να γίνει άμεση λογιστική τακτοποίηση του ταμείου του.

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της υπ ΄αριθ. 23/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ Ανδρομάνα.

Ο Δήμαρχος

Κορδίλας Δημήτριος