Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε στις 11/03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 11-03-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1.755

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 11 του μήνα Μάρτη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση, για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το έκτακτο του θέματος προέκυψε από την υπ΄αριθ. 69/9-3-20 αίτηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ».

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Εξέταση του αιτήματος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» για επιπλέον χρηματοδότηση από το Δήμο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος